Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 882 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji

    Posted in : Porady on by : admin

    Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach

    READ MORE