Kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2019

  1. Home
  2. /
  3. Porady
  4. /
  5. Kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2019

Kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2019

Posted in : Porady on by : admin

Kwota wolna od komornika w 2019 roku (pracownik na etacie)

Zacznijmy od pracujących na etacie. Minimalna pensja w 2019 (czyli kwota wolna od komornika w 2019 roku) to 1634 zł. Tyle musi otrzymać na konto każdy pracujący w pełnym wymiarze etatu. Niezależnie od tego, ile zarabia. Jeśli zarabia najniższą krajową, wówczas komornik nie zabierze z jego pensji ani złotówki. Najniższa krajowa jest bowiem wolna od zajęć komorniczych. Minimalne wybnagrodzenie nie podlega zajęciu komorniczemu niezależnie od tego ile wynosi zadłużenie i ilu komorników ma dłużnik.

Zasada zajęcia wynagrodzenia jest bardzo prosta: 50% wynagrodzenia do limitu kwoty 1634 zł netto. Czyli zarabiający 2000 zł netto ma zajęcie komornicze w wysokości 366 zł, gdyż kwota wolna od komornika w 2019 musi zostać mu wypłacona.
Wyjątkiem są komornicze zajęcia alimentacyjne

Tutaj obowiązuje ogólna zasada braku jakichkolwiek kwot wolnych od zajęcia i 60% zajęcia pensji. Pracownik etatowy zarabiający najniższą krajową i mający długi alimentacyjne straci na rzecz komornika 918 zł. Niezależnie od dochodu komornik zawsze zabierze 60% wynagrodzenia podlegającego zajęciu z tytułu alimentów.
Kwota wolna od komornika w przypadku umów zlecenia i umów o dzieło

W przypadku wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych podlega ono zajęciu przez komornika w całości. Przynajmniej w teorii, gdyż w praktyce można ochronić je przed tak drastycznym zajęciem. Warunkiem jest udowodnienie komornikowi, że są to jedyne źródła utrzymania i mają charakter powtarzający się regularnie (wypłacane co miesiąc w podobnej wysokości). Aby móc wykorzystać obowiązujące prawo i sprawić, aby kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2019 objęła również Twoją umowę zlecenia prosimy niezwłocznie wysłać pismo do komornika. Wzór pisma do komornika o zastosowanie kwoty wolnej od zajęcia w 2019 roku pobierzesz klikając w odnośnik:

Kwota wolna od komornika na koncie bankowym w 2019 roku:

Komornik na koncie bankowym nie zajmie ani złotówki jeśli suma operacji nie przekroczy w danym miesiącu kalendarzowym kwoty 1687,50 zł. Przy czym nie mówimy tutaj o jednorazowej operacji, ale o sumie obrotów w danym miesiącu.

Jeśli po zajęciu wynagrodzenia otrzymujesz na konto bankowe wypłatę w wysokości kwoty wolnej od zajęcia komorniczego pensji, czyli 1634 zł, to możesz wypłacić ją w całości. Będzie to bowiem mniej niż kwota ustalona w 2018 roku jako wolna od zajęcia na koncie bankowym, która – przypominamy – wynosi 1687,50 zł.

Ale jeśli zapomnisz się i wpłacisz sobie na konto powiedzmy dodatkowo 200 zł w dowolnym celu toprzekroczysz kwotę wolną od komornika na koncie bankowym. 146,50 zł zostanie Ci z konta zabrane i odesłane komornikowi jako kwota przekroczenia limitu kwoty wolnej od egzekucji na koncie bankowym.

Mając zajęcia komornicze konta bankowego trzeba bardzo uważać na limity. Lub też pomyśleć o założeniu specjalnego konta wolnego od komornika:
Kwota wolna od zajęcia w przypadku 500+, rodzinnego, alimentów na dzieci

Ustawowo wszystkie świadczenia o charakterze socjalnym są w całości zwolnione z egzekucji komorniczych. Jednakże wiele osób nieświadomie traci swoje świadczenia na rzecz komornika. Dzieje się tak, gdyż trafiają one na zwykłe konto bankowe, które komornik zajmuje traktując znajdujące się tam pieniądze ze świadczeń socjalnych jak każde inne.

Ile komornik może zabrać z pensji w 2019 roku?

Maksymalna kwota, którą może zająć komornik, w każdym roku jest zależna od tego, ile wynosi płaca minimalna. W 2019 roku najniższe wynagrodzenie wynosi 2250 zł (czyli około 1633 zł na rękę).

I dokładnie tyle, czyli 2250 zł brutto (1633 zł netto) – komornik musi pozostawić na koncie dłużnika. Obowiązuje go bowiem zasada konieczności pozostawienia dłużnikowi co najmniej kwoty minimalnego wynagrodzenia. Uwaga! Kwota ta nie dotyczy dłużników alimentacyjnych.

Dla wszystkich pensji wyższych od minimalnej obowiązuje także górny limit zajęcia. Komornik może zająć:

60% wynagrodzenia w przypadku długów alimentacyjnych,

50% wynagrodzenia w przypadku pozostałych długów.

Jednocześnie nadal w przypadku długów innych niż alimentacyjne obowiązuje go konieczność pozostawienia dłużnikowi kwoty równej pensji minimalnej w danym roku.

Ile może zabrać komornik – niepełny wymiar pracy

Umowa o pracę – w przeciwieństwie do tzw. umów śmieciowych – chroni pracownika przed zajęciem komorniczym. Pracownikom zatrudnionym na pełny etat komornik nie może zająć kwoty odpowiadającej minimalnemu wynagrodzeniu przyjętemu na dany rok. Osoby, które są zatrudnione w niepełnym wymiarze pracy, chronione są przed egzekucją komorniczą na podstawie tego samego Kodeksu Pracy. Niestety kwota wolna od zajęcia komorniczego w przypadku niepełnego etatu jest proporcjonalnie mniejsza w zależności od tego, w jakim wymiarze czasu zatrudniona jest dana osoba.

Jak obliczyć to, ile komornik może zająć osobie zatrudnionej w niepełnym wymiarze pracy? Wystarczy pomnożyć kwotę pensji minimalnej (w 2019 roku na rękę jest to 1633 zł) przez wymiar czasu pracy, czyli np.: 1/2 etatu lub 1/4 etatu.

Dla najczęściej spotykanych niepełnych wymiarów pracy kwota wolna od zajęcia wyniesie:

3/4 etatu: 1224,75 zł

1/2 etatu: 816,5 zł

1/4 etatu: 408,25 zł.

Poza kwotą wolną od zajęcia komorniczego osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu obowiązuje także górny limit zajęcia komorniczego. W przypadku długów alimentacyjnych komornik może zająć maksymalnie 60% wynagrodzenia, a w przypadku innych długów maksymalnie 50% wynagrodzenia.

Komornik wobec dłużników niealimentacyjnych może zająć z konta bankowego całą nadwyżkę ponad równowartość 75% minimalnego wynagrodzenia (1687,5 zł brutto, 1242 zł na rękę). Dłużników alimentacyjnych nie dotyczy w tym przypadku żadna kwota wolna od zajęcia. Natomiast zarówno jednych, jak i drugich dłużników, obowiązuje prawo mówiące o tym, że komornik nie może zająć spływających na konto konkretnych świadczeń. Są to:

świadczenia alimentacyjne,
świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
świadczenia rodzinne,
dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych,
zasiłki dla opiekunów,
świadczenia z pomocy społecznej,
świadczenia integracyjne,
świadczenie wychowawcze
oraz jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

(Art. 833. Ograniczenie egzekucji z innych świadczeń pieniężnych, § 6, Dz.U.2018.0.1360 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego).

Umowa zlecenie a zajęcie komornicze

Powyższe przepisy dotyczą sytuacji, gdy pracujesz na podstawie umowy o pracę. Wtedy prawo chroni Cię przed całkowitym zajęciem komorniczym. A co w przypadku tzw. umów śmieciowych, czyli umowy zlecenia oraz o dzieło? Niestety, w wyniku postępowania egzekucyjnego komornik może zająć 100% wypłaty.

Od tej reguły istnieje wyjątek, aczkolwiek trzeba najpierw spełnić cztery warunki. Jakie? Zarobki z tytułu umowy zlecenia/o dzieło muszą być jednym źródłem dochodów, mieć charakter stały oraz powtarzalny (o jednakowej częstotliwości) oraz dłużnik musi od dłuższego czasu pracować u jednego pracodawcy.

Jeśli dotyczy to Ciebie, możesz zgłosić się z wnioskiem do komornika o potraktowanie Twoich zarobków tak samo, jak w przypadku umowy o pracę. Przy czym to w jego gestii leży, jaką decyzję podejmie.